VŨNG TÀU PEARL

 

VŨNG TÀU PEARL

 

28 Thi Sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, BR - VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Vũng Tàu Pearl đến ngày 28/ 08/ 2019:

 

      

 

      

 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

TOP